BRIC Autocall Plus/Minus 28

  • Köp 79,05 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 100,00 %
  • Utveckling underliggande -26,24 %
  • Utbetalda kuponger 17,00 %
BRIC Autocall Plus/Minus 28
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

BRIC Autocall Plus/Minus 28

BRIC Autocall Plus/Minus 28 erbjuder exponering mot tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har kvartalsvisa observationer.

Certifikatet är baserat på nivån för den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Följande villkor gäller vid ett observationsdatum: 

  • Om nivån uppgår eller överstiger 100 procent av startkurs: Instrumentet förfaller i förtid. Investeraren erhåller kupong samt 100 procent av investeringsbeloppet. 
  • Om nivån understiger 100 procent, men uppgår till eller överstiger 80 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar kupong och löper vidare till nästa observation. 
  • Om nivån understiger 80 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet löper vidare till nästa år. 
  • Om nivån understiger 60 procent av startkurs på den sista observationen: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet förfaller. Värdepappret kan likställas med en direktinvestering i den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Hela investeringsbeloppet kan således gå förlorat.

Kuponger

ObservationUtbetalningFörtida förfallKupong
2013-09-072013-10-08Nej3,40 %
2013-12-072013-12-28Nej3,40 %
2014-03-072014-04-09Nej3,40 %
2014-06-072014-06-28Nej3,40 %
2014-09-072014-09-28Nej3,40 %
2014-12-072014-12-28NejNej
2015-03-072015-03-28NejNej
2015-06-072015-06-28NejNej
2015-09-072015-09-28NejNej
2015-12-072015-12-28NejNej
2016-03-072016-03-28NejNej
2016-06-072016-06-28NejNej
2016-09-072016-09-28NejNej
2016-12-072016-12-28NejNej
2017-03-072017-03-28  

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Kupong3,40 %
ISINXS0839813424
Teckningskurs100 %
Startdatum2013-06-07
Slutdatum2018-06-07
Återbetalningsdag2018-06-28
Riskbarriär (kursfallsskydd)60 %
Kupongbarriär80 %
Förfallobarriär100 %
BörskodAC28BRIC8FSGI
EmittentSOCIÉTÉ GENÉRALÉ
Emittentens ratingA

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Brasilien100,00 %49,73036,680-26,24 %
Indien100,00 %10,20013,93036,57 %
Kina100,00 %10 187,2709 715,720-4,63 %
Ryssland100,00 %1 540,2901 311,860-14,83 %
Korgutveckling0,00 %0,0000,000-2,28 %

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

MätpunktBrasilienIndienKinaRyssland
2013-06-07100 %100 %100 %100 %
2013-09-07100 %100 %100 %100 %
2013-12-07100 %100 %100 %100 %
2014-03-07100 %100 %100 %100 %
2014-06-07100 %100 %100 %100 %
2014-09-07100 %100 %100 %100 %
2014-12-07100 %100 %100 %100 %
2015-03-07100 %100 %100 %100 %
2015-06-07100 %100 %100 %100 %
2015-09-07100 %100 %100 %100 %
2015-12-07100 %100 %100 %100 %
2016-03-07100 %100 %100 %100 %
2016-06-07100 %100 %100 %100 %
2016-09-07100 %100 %100 %100 %
2016-12-07100 %100 %100 %100 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.