BRIC Autocall Plus/Minus 28 Defensiv

  • Köp 97,15 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 108,50 %
  • Utveckling underliggande -27,73 %
  • Utbetalda kuponger 17,00 %
BRIC Autocall Plus/Minus 28 Defensiv
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

BRIC Autocall Plus/Minus 28 Defensiv

BRIC Autocall Plus/Minus 28 Defensiv erbjuder exponering mot tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har årliga observationer samt ackumulerade kuponger.

Certifikatet är baserat på nivån för den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Följande villkor gäller vid ett observationsdatum: 

  • Om nivån uppgår eller överstiger 100 procent av startkurs: Instrumentet förfaller i förtid. Investeraren erhåller kupong samt 100 procent av investeringsbeloppet plus eventuellt ej utbetalda kuponger från tidigare exponeringsår. 
  • Om nivån understiger 100 procent, men uppgår till eller överstiger 65 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar kupong samt ej utbetalda kuponger från tidigare exponeringsår. Certifikatet löper vidare till nästa observation. 
  • Om nivån understiger 65 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet löper vidare till nästa år. 
  • Om nivån understiger 50 procent av startkurs på den sista observationen: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet förfaller. Värdepappret kan likställas med en direktinvestering i den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Hela investeringsbeloppet kan således gå förlorat. 

 

Förfallobarriär: 100 % av Startkurs

Kuponger

ObservationUtbetalningFörtida förfallKupong
2014-06-072014-07-08Nej8,50 %
2015-06-072015-07-08Nej8,50 %
2016-06-072016-07-01NejNej
2017-06-072017-07-01  

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Kupong8,50 %
ISINXS0839813697
Teckningskurs100 %
Startdatum2013-06-07
Slutdatum2018-06-07
Återbetalningsdag2018-06-28
Riskbarriär (kursfallsskydd)50 %
Kupongbarriär65 %
Förfallobarriär100 %
BörskodAC28DEBRIC8FSGI
EmittentSOCIÉTÉ GENÉRALÉ
Emittentens ratingA

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Brasilien100,00 %49,73035,940-27,73 %
Indien100,00 %10,20014,14038,63 %
Kina100,00 %10 187,2709 787,340-3,93 %
Ryssland100,00 %1 540,2901 336,620-13,22 %
Korgutveckling0,00 %0,0000,000-1,56 %

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

MätpunktBrasilienIndienKinaRyssland
2013-06-07100 %100 %100 %100 %
2014-06-07100 %100 %100 %100 %
2015-06-07100 %100 %100 %100 %
2016-06-07100 %100 %100 %100 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.