BRIC Autocall Plus/Minus 25 Defensiv

  • Köp 97,65 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 107,10 %
  • Utveckling underliggande -35,80 %
  • Utbetalda kuponger 14,20 %
BRIC Autocall Plus/Minus 25 Defensiv
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

BRIC Autocall Plus/Minus 25 Defensiv

BRIC Autocall Plus/Minus 25 Defensiv erbjuder exponering mot tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har årliga observationer samt ackumulerade kuponger.

Certifikatet är baserat på nivån för den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Följande villkor gäller vid ett observationsdatum: 

  • Om nivån uppgår eller överstiger 85 procent av startkurs: Instrumentet förfaller i förtid. Investeraren erhåller kupong samt 100 procent av investeringsbeloppet plus eventuellt ej utbetalda kuponger från tidigare exponeringsår. 
  • Om nivån understiger 85 procent, men uppgår till eller överstiger 50 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar kupong samt ej utbetalda kuponger från tidigare exponeringsår. Certifikatet löper vidare till nästa observation. 
  • Om nivån understiger 50 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet löper vidare till nästa år. 
  • Om nivån understiger 50 procent av startkurs på den sista observationen: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet förfaller. Värdepappret kan likställas med en direktinvestering i den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Hela investeringsbeloppet kan således gå förlorat.

 

Förfallobarriär: 15 % Nedgång från Startkurs

Observation 2014-02-07: Instrumentet kommer att betala kupong och löpa vidare.

Kuponger

ObservationUtbetalningFörtida förfallKupong
2014-02-072014-02-28Nej7,10 %
2015-02-072015-02-28Nej7,10 %
2016-02-072016-02-28NejNej
2017-02-072017-02-28  

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Kupong7,10 %
ISINCH0201370753
Teckningskurs100 %
Startdatum2013-02-07
Slutdatum2018-02-07
Återbetalningsdag2018-02-28
Riskbarriär (kursfallsskydd)50 %
Kupongbarriär50 %
Förfallobarriär85 %
BörskodAC25DEBRIC8BCS
EmittentCREDIT SUISSE
Emittentens ratingA

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Brasilien100,00 %55,98035,940-35,80 %
Indien100,00 %19,57020,9807,20 %
Kina100,00 %11 681,9609 787,340-16,22 %
Ryssland100,00 %1 774,7901 336,620-24,69 %
Korgutveckling0,00 %0,0000,000-17,38 %

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

MätpunktBrasilienIndienKinaRyssland
2013-02-07100 %100 %100 %100 %
2014-02-07100 %100 %100 %100 %
2015-02-07100 %100 %100 %100 %
2016-02-07100 %100 %100 %100 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.