BRIC Autocall Plus/Minus 23 Defensiv

  • Köp 88,50 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 109,00 %
  • Utveckling underliggande -31,66 %
  • Utbetalda kuponger 36,00 %
BRIC Autocall Plus/Minus 23 Defensiv
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

BRIC Autocall Plus/Minus 23 Defensiv

BRIC Autocall Plus/Minus 23 Defensiv erbjuder exponering mot tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har årliga observationer samt ackumulerade kuponger.

Certifikatet är baserat på nivån för den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Följande villkor gäller vid ett observationsdatum: 

  • Om nivån uppgår eller överstiger 90 procent av startkurs: Instrumentet förfaller i förtid. Investeraren erhåller kupong samt 100 procent av investeringsbeloppet plus eventuellt ej utbetalda kuponger från tidigare exponeringsår. 
  • Om nivån understiger 90 procent, men uppgår till eller överstiger 50 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar kupong samt ej utbetalda kuponger från tidigare exponeringsår. Certifikatet löper vidare till nästa observation. 
  • Om nivån understiger 50 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet löper vidare till nästa år. 
  • Om nivån understiger 50 procent av startkurs på den sista observationen: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet förfaller. Värdepappret kan likställas med en direktinvestering i den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Hela investeringsbeloppet kan således gå förlorat.

Kuponger

ObservationUtbetalningFörtida förfallKupong
2013-12-132014-01-03Nej9,00 %
2014-12-132015-01-03Nej9,00 %
2015-12-132016-01-03NejNej
2016-12-132017-01-03Nej18,00 %
2017-12-132018-01-03  

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Kupong9,00 %
ISINCH0197816876
Teckningskurs100 %
Startdatum2012-12-13
Slutdatum2017-12-13
Återbetalningsdag2018-01-03
Riskbarriär (kursfallsskydd)50 %
Kupongbarriär50 %
Förfallobarriär90 %
BörskodAC23DEBRIC7LCS
EmittentCREDIT SUISSE
Emittentens ratingA

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Brasilien100,00 %53,67036,680-31,66 %
Indien100,00 %18,80020,69010,05 %
Kina100,00 %11 142,9209 715,720-12,81 %
Ryssland100,00 %1 692,5801 311,860-22,49 %
Korgutveckling0,00 %0,0000,000-14,23 %

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

MätpunktBrasilienIndienKinaRyssland
2012-12-13100 %100 %100 %100 %
2013-12-13100 %100 %100 %100 %
2014-12-13100 %100 %100 %100 %
2015-12-13100 %100 %100 %100 %
2016-12-13100 %100 %100 %100 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.