BREC Low Trigger Autocall Defensiv

  • Köp 93,75 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 108,00 %
  • Utveckling underliggande -24,17 %
  • Utbetalda kuponger 0,00 %
BREC Low Trigger Autocall Defensiv
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

BREC Low Trigger Autocall Defensiv

BREC Low Trigger Autocall erbjuder exponering mot tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Östeuropa och Kina, med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har årliga observationer samt ackumulerade kuponger. 

Certifikatet är baserat på nivån för den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Följande villkor gäller vid ett observationsdatum:  

  • Om nivån uppgår eller överstiger 85 procent av startkurs: Instrumentet förfaller i förtid. Investeraren erhåller kupong samt 100 procent av investeringsbeloppet plus eventuellt ej utbetalda kuponger från tidigare exponeringsår.
  • Om nivån understiger 85 procent, men uppgår till eller överstiger 75 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar kupong samt ej utbetalda kuponger från tidigare exponeringsår. Certifikatet löper vidare till nästa observation.  
  • Om nivån understiger 75 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet löper vidare till nästa år. 
  • Om nivån understiger 50 procent av startkurs på den sista observationen: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet förfaller. Värdepappret kan likställas med en direktinvestering i den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Hela investeringsbeloppet kan således gå förlorat.

Kuponger

ObservationUtbetalningFörtida förfallKupong
2015-09-182015-10-09NejNej
2016-09-182016-10-09NejNej
2017-09-182017-10-09  

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Kupong8,00 %
ISINCH0247394619
Teckningskurs100 %
Startdatum2014-09-18
Slutdatum2019-09-18
Återbetalningsdag2019-10-09
Riskbarriär (kursfallsskydd)50 %
Kupongbarriär75 %
Förfallobarriär85 %
BörskodACDEBRECLT9IUBS
EmittentUBS
Emittentens ratingA

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Brazilien100,00 %48,37036,680-24,17 %
Kina100,00 %10 799,4309 715,720-10,03 %
Ryssland100,00 %1 406,4901 311,860-6,73 %
Östeuropa100,00 %1 746,5501 528,560-12,48 %
Korgutveckling0,00 %0,0000,000-13,35 %

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

MätpunktBrazilienKinaRysslandÖsteuropa
2014-09-18100 %100 %100 %100 %
2015-09-18100 %100 %100 %100 %
2016-09-18100 %100 %100 %100 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.