Big Oil Combo Autocall

  • Köp 95,80 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 103,00 %
  • Utveckling underliggande -14,37 %
  • Utbetalda kuponger 3,00 %
Big Oil Combo Autocall
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

Big Oil Combo Autocall

Big Oil Combo Autocall erbjuder exponering mot fyra globala oljebolag med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har årliga observationer samt två olika kupongnivåer som faller ut under olika omständigheter.

Certifikatet är baserat på nivån för den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Följande villkor gäller vid ett observationsdatum: 

  • Om nivån uppgår eller överstiger 90 procent av startkurs: Instrumentet förfaller i förtid. Investeraren erhåller Kupong 1 samt 100 procent av investeringsbeloppet plus eventuellt ej utbetalda kuponger från tidigare exponeringsår. 
  • Om nivån understiger 90 procent, men uppgår till eller överstiger 60 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar Kupong 2 löper vidare till nästa observation. 
  • Om nivån understiger 60 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet löper vidare till nästa år. 
  • Om nivån understiger 60 procent av startkurs på den sista observationen: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet förfaller. Värdepappret kan likställas med en direktinvestering i den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Hela investeringsbeloppet kan således gå förlorat. 

Kupong 1: 9%

Kupong 2: 3%

Kuponger

ObservationUtbetalningFörtida förfallKupong
2016-03-192016-04-08Nej3,00 %
2017-03-192017-04-08  

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Kupong3,00 %
ISINSE0006732301
Teckningskurs100 %
Startdatum2015-03-19
Slutdatum2020-03-19
Återbetalningsdag2020-04-08
Riskbarriär (kursfallsskydd)60 %
Kupongbarriär0 %
Förfallobarriär90 %
BörskodACOILCOMBO0CSGI
EmittentSOCIÉTÉ GENÉRALÉ
Emittentens ratingA

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
BP PLC100,00 %440,900440,9000,00 %
Repsol SA100,00 %16,59514,210-14,37 %
Statoil ASA100,00 %138,600162,70017,39 %
Total SA100,00 %46,47548,8455,10 %
Korgutveckling0,00 %0,0000,0002,03 %

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

MätpunktBP PLCRepsol SAStatoil ASATotal SA
2015-03-19100 %100 %100 %100 %
2016-03-19100 %100 %100 %100 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.