Asien 15/35 Express

  • Köp 71,55 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde  
Asien 15/35 Express
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

Asien 15/35 Express

Placeringens avkastning är knuten både till en Indexkorg och kreditrisken för 100 amerikanska företag (Kreditindex). På Återbetalningsdagen utbetalas minst Investeringsbeloppet givet att ej fler än 15 Kredithändelserinträffat.

Kriterier för Certifikatet:

a) Om fler än 15 Kredithändelser inträffar i Kreditindex under Exponeringstiden minskar Slututbetalningen med en Kreditfaktor om 5 procentenheter av Investeringsbeloppet per ytterligare Kredithändelse. Om det inträffar 35 eller fler Kredithändelser under Exponeringstiden får Investeraren endast tillbaka eventuell positiv avkastning på Indexkorgen. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat.

b) Om Indexkorgen har utvecklats positivt under Exponeringstiden erhåller Investeraren Investeringsbeloppet multiplicerat med Indexkorgsavkastningen multiplicerat med en Deltagandegrad multiplicerat med Valutafaktorn.

Kredithändelser: Peabody Energy Corp., Sabine Oil & Gas Corp, iHeart Communications.

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Deltagandegrad150 %
ISINSE0006994497
Teckningskurs100 %
Startdatum2015-06-04
Slutdatum2020-06-20
Återbetalningsdag2020-07-20
BörskodICASIA1535CDX0FSGI
EmittentSOCIÉTÉ GENÉRALÉ
Emittentens ratingA
Kreditfaktor5 %
Skydd för kredithändelser15
Antal kredithändelser3

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Hong Kong16,67 %27 551,89022 937,380-16,75 %
Japan16,67 %52,16050,890-2,43 %
Kina16,67 %14 127,0109 787,340-30,72 %
Singapore16,67 %373,970335,890-10,18 %
Sydkorea16,67 %255,470267,9104,87 %
Taiwan16,67 %9 348,6309 378,8300,32 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.