Asia Pacific Combo Autocall

  • Köp 87,20 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 103,00 %
  • Utveckling underliggande -17,59 %
  • Utbetalda kuponger 3,00 %
Asia Pacific Combo Autocall
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

Asia Pacific Combo Autocall

Asia Pacific Autocall erbjuder exponering mot Kina, Taiwan, Indienoch Australien med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har årliga observationer samt två olika kupongnivåer som faller ut under olika omständigheter.

Certifikatet är baserat på nivån för den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Följande villkor gäller vid ett observationsdatum: 

  • Om nivån uppgår eller överstiger 100 procent av startkurs: Instrumentet förfaller i förtid. Investeraren erhåller Kupong 1 samt 100 procent av investeringsbeloppet plus eventuellt ej utbetalda kuponger från tidigare exponeringsår. 
  • Om nivån understiger 100 procent, men uppgår till eller överstiger 60 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar Kupong 2 löper vidare till nästa observation. 
  • Om nivån understiger 60 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet löper vidare till nästa år. 
  • Om nivån understiger 60 procent av startkurs på den sista observationen:Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet förfaller. Värdepappret kan likställas med en direktinvestering i den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Hela investeringsbeloppet kan således gå förlorat. 

Kupong 1: 11%

Kupong 2: 3%

Kuponger

ObservationUtbetalningFörtida förfallKupong
2016-02-052016-02-26Nej3,00 %
2017-02-052017-02-26  

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Kupong3,00 %
ISINSE0006504692
Teckningskurs100 %
Startdatum2015-02-05
Slutdatum2020-02-05
Återbetalningsdag2020-02-26
Riskbarriär (kursfallsskydd)60 %
Kupongbarriär60 %
Förfallobarriär100 %
BörskodACAPACCBO0BSGI
EmittentSOCIÉTÉ GENÉRALÉ
Emittentens ratingA

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Australien100,00 %23,14021,290-7,99 %
Indien100,00 %23,60020,690-12,33 %
Kina100,00 %11 789,1909 715,720-17,59 %
Taiwan100,00 %352,660346,670-1,70 %
Korgutveckling0,00 %0,0000,000-9,90 %

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

MätpunktAustralienIndienKinaTaiwan
2015-02-05100 %100 %100 %100 %
2016-02-05100 %100 %100 %100 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.