AIO OMX Stockholm 30 Index 7

  • Köp 96,87 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde  
AIO OMX Stockholm 30 Index 7
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

AIO OMX Stockholm 30 Index 7

Aktieindexobligation OMX Stockholm 30 Index 7 ger exponering mot OMX Stockholm 30 Index.Värdepappret, som har en löptid 8 år, återbetalar på Återbetalningsdagen lägst 95 procent av Nominellt belopp. Teckningskursen för Värdepappret är 100 procent av Nominellt belopp och Deltagandegraden uppgår indikativt till 100 procent.

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Deltagandegrad100 %
ISINSE0009189814
Teckningskurs100 %
Startdatum2016-11-22
Slutdatum2024-11-22
Återbetalningsdag2024-12-06
Återbetalningsskydd95 %
BörskodCSIO OMX 7
EmittentCREDIT SUISSE
Emittentens ratingA

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.