AIO Kalenderstrategi Sverige 23

  • Köp 92,55 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 95,00 %
  • Utveckling underliggande -24,00 %
AIO Kalenderstrategi Sverige 23
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

AIO Kalenderstrategi Sverige 23

Aktieindexobligation Kalenderstrategi Sverige 23 ger en exponering mot en investeringsstrategi i Stockholmsbörsen som utnyttjar marknadens historiska tendens att utvecklas starkt kring månadsskiften för att skapa hög avkastning.

Avkastningen beror på två faktorer:

  • Strategiutvecklingen - den procentuella skillnaden mellan slutkurs och startkurs för kalenderstrategin. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av stängningskurserna för underliggande index på genomsnittsdagarna.
  • Deltagandegraden - Den faktor som multipliceras med strategiavkastningen för att ge avkastning i placeringen. 

Återbetalningsskydd: Eftersom Kalenderstrategi 23 endast har ett återbetalningsskydd om 95% måste Avkastningen uppgå till minst 5% av nominellt belopp för att hela Investeringsbeloppet ska återbetalas. Skulle Indexavkastningen vara negativ kommer Emittenten på återbetalningsdagen endast återbetala Återbetalningsskyddet om 95% av det Nominella Beloppet. 

Genomsnittning / slutmätpunkter

MätpunktKalenderstrategiUtveckling
2014-06-241 696,75 

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Deltagandegrad100 %
ISINSE0005795812
Teckningskurs100 %
Startdatum2014-06-24
Slutdatum2019-06-24
Återbetalningsdag2019-06-25
Återbetalningsskydd95 %
BörskodNBF KST 23
EmittentNORDEA BANK FINLAND ABP
Emittentens ratingAA-

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Kalenderstrategi100,00 %1 696,7501 289,520-24,00 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.