AIO Kalenderstrategi Sverige 16

  • Köp 86,49 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 90,00 %
  • Utveckling underliggande -26,36 %
AIO Kalenderstrategi Sverige 16
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

AIO Kalenderstrategi Sverige 16

Aktieindexobligation Kalenderstrategi Sverige 16 ger en exponering mot en investeringsstrategi i Stockholmsbörsen som utnyttjar marknadens historiska tendens att utvecklas starkt kring månadsskiften för att skapa hög avkastning.

Avkastningen beror på två faktorer:

  • Strategiutvecklingen - den procentuella skillnaden mellan slutkurs och startkurs för kalenderstrategin. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av stängningskurserna för underliggande index på genomsnittsdagarna.
  • Deltagandegraden - Den faktor som multipliceras med strategiavkastningen för att ge avkastning i placeringen. 

 

Återbetalningsskydd: Eftersom Kalenderstrategi 16 endast har ett återbetalningsskydd om 90% måste Avkastningen uppgå till minst 10 % av nominellt belopp för att hela Investeringsbeloppet ska återbetalas. Skulle Indexavkastningen vara negativ kommer Emittenten på återbetalningsdagen endast återbetala Återbetalningsskyddet om 90 % av det Nominella Beloppet. 

Genomsnittning / slutmätpunkter

MätpunktKalenderstrategiUtveckling
2013-07-241 751,08 

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Deltagandegrad140 %
ISINSE0005216967
Teckningskurs100 %
Startdatum2013-07-24
Slutdatum2018-07-20
Återbetalningsdag2018-07-24
Återbetalningsskydd90 %
BörskodNBF KST 16
EmittentNORDEA BANK FINLAND ABP
Emittentens ratingAA-

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Kalenderstrategi100,00 %1 751,0801 289,520-26,36 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.