AIO Kalenderstrategi Sverige 14

  • Köp 98,03 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 100,00 %
  • Utveckling underliggande -22,32 %
AIO Kalenderstrategi Sverige 14
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

AIO Kalenderstrategi Sverige 14

Aktieindexobligation Kalenderstrategi Sverige 14 ger en exponering mot en investeringsstrategi i Stockholmsbörsen som utnyttjar marknadens historiska tendens att utvecklas starkt kring månadsskiften för att skapa hög avkastning.

Avkastningen beror på två faktorer:

  • Strategiutvecklingen - den procentuella skillnaden mellan slutkurs och startkurs för kalenderstrategin. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av stängningskurserna för underliggande index på genomsnittsdagarna.
  • Deltagandegraden - Den faktor som multipliceras med strategiavkastningen för att ge avkastning i placeringen. 

 

 Placeringen är 100% kapitalskyddad.

Genomsnittning / slutmätpunkter

MätpunktKalenderstrategiUtveckling
2013-04-241 660,03 

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Deltagandegrad90 %
ISINSE0005096484
Teckningskurs100 %
Startdatum2013-04-24
Slutdatum2018-04-24
Återbetalningsdag2018-05-03
Återbetalningsskydd100 %
BörskodRBS KST 14
EmittentTHE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.
Emittentens ratingA

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Kalenderstrategi100,00 %1 660,0301 289,520-22,32 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.