AIO Kalenderstrategi Sverige 12

  • Köp 98,11 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 100,00 %
  • Utveckling underliggande -23,91 %
AIO Kalenderstrategi Sverige 12
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

AIO Kalenderstrategi Sverige 12

Aktieindexobligation Kalenderstrategi Sverige 12 ger exponering mot den svenska börsen genom en investeringsstrategi som utnyttjar marknadens historiska tendens att utvecklas starkt kring månadsskiften för att skapa hög avkastning*. Investeringsstrategin är helt förutbestämd och innebär att kapitalet place-ras i den svenska börsen kring varje månadsskifte. Obligationen har en löptid på fem år och är på Åter-betalningsdagen kapitalskyddad till 100 procent av Nominellt belopp. Köpkursen för Obligationen är 100 procent av Nominellt belopp och Deltagandegraden uppgår indikativt till 100 procent.

Genomsnittning / slutmätpunkter

MätpunktKalenderstrategiUtveckling
2013-02-221 694,66 

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Deltagandegrad100 %
ISINSE0005002979
Teckningskurs100 %
Startdatum2013-02-22
Slutdatum2018-02-22
Återbetalningsdag2018-03-01
Återbetalningsskydd100 %
BörskodRBS KST 12
EmittentTHE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.
Emittentens ratingA

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Kalenderstrategi100,00 %1 694,6601 289,520-23,91 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.