AIO Kalenderstrategi Sverige 10

  • Köp 96,18 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 100,00 %
  • Utveckling underliggande -18,08 %
AIO Kalenderstrategi Sverige 10
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

AIO Kalenderstrategi Sverige 10

Aktieindexobligation Kalenderstrategi Sverige 10 ger en exponering mot en investeringsstrategi i Stockholmsbörsen som utnyttjar marknadens historiska tendens att utvecklas starkt kring månadsskiften för att skapa hög avkastning.

Avkastningen beror på två faktorer:

  • Strategiutvecklingen - den procentuella skillnaden mellan slutkurs och startkurs för kalenderstrategin. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av stängningskurserna för underliggande index på genomsnittsdagarna.
  • Deltagandegraden - Den faktor som multipliceras med strategiavkastningen för att ge avkastning i placeringen. 

 

 Placeringen är 100% kapitalskyddad.

Genomsnittning / slutmätpunkter

MätpunktKalenderstrategiUtveckling
2012-10-251 574,04 

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Deltagandegrad120 %
ISINSE0004807618
Teckningskurs100 %
Startdatum2012-10-25
Slutdatum2017-10-05
Återbetalningsdag2017-10-30
Återbetalningsskydd100 %
BörskodMSBV KST 10
EmittentMORGAN STANLEY B.V.
Emittentens ratingA-

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Kalenderstrategi100,00 %1 574,0401 289,520-18,08 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.