AIO Kalenderstrategi Asien 3

  • Köp 101,20 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 100,00 %
  • Utveckling underliggande 0,00 %
AIO Kalenderstrategi Asien 3
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

AIO Kalenderstrategi Asien 3

Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 3 ger exponering mot de tre asiatiska aktieindex genom en investeringsstrategi som utnyttjar aktiemarknadens historiska tendens att utvecklas starkt kring månadsskiften för att skapa hög avkastning. Obligationen har så kallat ”individuellt kapitalskydd” vilket innebär att om någon av de tre Kalenderstrategierna skulle utvecklas negativt så ersätts den utvecklingen med noll och påverkar inte ett i övrigt eventuellt positivt avkastningsbidrag från en av de övriga Kalenderstrategierna. 

Avkastningen beror på två faktorer:

  • Strategiutvecklingen - den procentuella skillnaden mellan slutkurs och startkurs för kalenderstrategin. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av stängningskurserna för underliggande index på genomsnittsdagarna.
  • Deltagandegraden - Den faktor som multipliceras med strategiavkastningen för att ge avkastning i placeringen.

 

Placeringen är 100% kapitalskyddad.

Genomsnittning / slutmätpunkter

MätpunktASIEN 3Utveckling
2014-03-25100,00 

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Deltagandegrad100 %
ISINSE0005677051
Teckningskurs100 %
Startdatum2014-03-25
Slutdatum2019-03-20
Återbetalningsdag2019-03-27
Återbetalningsskydd100 %
BörskodBNPP KSTA 3
EmittentBNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.
Emittentens ratingA+

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
ASIEN 3100,00 %100,000100,0000,00 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.