Afrika 4

  • Köp 110,63 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 115,45 %
  • Utveckling underliggande 20,06 %
  • Valutaeffekt 5,72 %
Afrika 4
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

Afrika 4

 Afrika 4 erbjuder exponering mot SGI Pan Africa Index som återspeglar avkastningen på afrikanska aktier över hela kontinenten.

Avkastningen beror på tre faktorer:

  • Indexavkastningen - den procentuella skillnaden mellan startkurs och slutkurs för underliggande index. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av stängningskurserna för underliggande index på genomsnittsdagarna.
  • Deltagandegraden - Den faktor som multipliceras med indexavkastningen för att ge avkastning i placeringen.
  • Valutafaktorn - Valutafaktorn definieras som växelkursen mellan euro (EUR) och svenska kronor (SEK) dagen efter sista dagen av Löptiden dividerat med växelkursen mellan EUR och SEK dagen efter Startdagen. En stärkt EUR kommer att gynna produktens avkastning medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt. 

Återbetalningsskydd: Eftersom Afrika 4 endast har ett återbetalningsskydd om 90% måste Avkastningen uppgå till minst 10 % av nominellt belopp för att hela Investeringsbeloppet ska återbetalas. Skulle Indexavkastningen vara negativ kommer Emittenten på återbetalningsdagen endast återbetala Återbetalningsskyddet om 90 % av det Nominella Beloppet. 

Genomsnittning / slutmätpunkter

MätpunktSGI Pan Africa(EUR – PriceReturn)Utveckling
2013-07-1175,15 
2017-01-1191,4421,68 %

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Deltagandegrad120 %
ISINXS0867708900
Teckningskurs100 %
Startdatum2013-07-11
Slutdatum2018-07-11
Återbetalningsdag2018-08-01
Återbetalningsskydd90 %
BörskodSGAO AFR4
EmittentSOCIÉTÉ GENÉRALÉ
Emittentens ratingA

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
SGI Pan Africa(EUR – PriceReturn)100,00 %75,15090,02019,79 %

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

MätpunktSGI Pan Africa(EUR – PriceReturn)
2013-07-11100 %
2017-01-11100 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.