BRIC Autocall Plus/Minus 21

  • Köp 81,06 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 100,00 %
  • Utveckling underliggande -34,69 %
  • Utbetalda kuponger 17,60 %
BRIC Autocall Plus/Minus 21
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

BRIC Autocall Plus/Minus 21

BRIC Autocall Plus/Minus 20 erbjuder exponering mot tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har kvartalsvisa observationer.

Certifikatet är baserat på nivån för den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Följande villkor gäller vid ett observationsdatum: 

  • Om nivån uppgår eller överstiger 100 procent av startkurs: Instrumentet förfaller i förtid. Investeraren erhåller kupong samt 100 procent av investeringsbeloppet. 
  • Om nivån understiger 100 procent, men uppgår till eller överstiger 80 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar kupong och löper vidare till nästa observation. 
  • Om nivån understiger 80 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet löper vidare till nästa år. 
  • Om nivån understiger 50 procent av startkurs på den sista observationen: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet förfaller. Värdepappret kan likställas med en direktinvestering i den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Hela investeringsbeloppet kan således gå förlorat.

Kuponger

ObservationUtbetalningFörtida förfallKupong
2012-12-202013-01-11Nej4,40 %
2013-03-202013-04-11Nej4,40 %
2013-06-202013-07-11NejNej
2013-09-202013-10-11Nej4,40 %
2013-12-202014-01-11NejNej
2014-03-202014-04-11NejNej
2014-06-202014-07-11Nej4,40 %
2014-09-202014-10-11NejNej
2014-12-202015-01-11NejNej
2015-03-202015-04-11NejNej
2015-06-202015-07-11NejNej
2015-09-202015-10-11NejNej
2015-12-202016-01-11NejNej
2016-03-202016-04-11NejNej
2016-06-202016-07-11NejNej
2016-09-202016-10-11NejNej
2016-12-202017-01-11NejNej
2017-03-202017-04-11  

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Kupong4,40 %
ISINSE0004722395
Teckningskurs100 %
Startdatum2012-09-20
Slutdatum2017-09-20
Återbetalningsdag2017-10-11
Riskbarriär (kursfallsskydd)50 %
Kupongbarriär80 %
Förfallobarriär100 %
BörskodAC21BRIC7INDA
EmittentNORDEA BANK FINLAND ABP
Emittentens ratingAA-

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Brasilien100,00 %56,16036,680-34,69 %
Indien100,00 %18,21020,69013,62 %
Kina100,00 %9 707,9109 715,7200,08 %
Ryssland100,00 %1 705,2101 311,860-23,07 %
Korgutveckling0,00 %0,0000,000-11,02 %

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

MätpunktBrasilienIndienKinaRyssland
2012-09-20100 %100 %100 %100 %
2012-12-20100 %100 %100 %100 %
2013-03-20100 %100 %100 %100 %
2013-06-20100 %100 %100 %100 %
2013-09-20100 %100 %100 %100 %
2013-12-20100 %100 %100 %100 %
2014-03-20100 %100 %100 %100 %
2014-06-20100 %100 %100 %100 %
2014-09-20100 %100 %100 %100 %
2014-12-20100 %100 %100 %100 %
2015-03-20100 %100 %100 %100 %
2015-06-20100 %100 %100 %100 %
2015-09-20100 %100 %100 %100 %
2015-12-20100 %100 %100 %100 %
2016-03-20100 %100 %100 %100 %
2016-06-20100 %100 %100 %100 %
2016-09-20100 %100 %100 %100 %
2016-12-20100 %100 %100 %100 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.