BRIC Autocall Plus/Minus 17

  • Köp 76,98 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 100,00 %
  • Utveckling underliggande -47,16 %
  • Utbetalda kuponger 23,75 %
BRIC Autocall Plus/Minus 17
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

BRIC Autocall Plus/Minus 17

BRIC Autocall Plus/Minus 17 erbjuder exponering mot tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har kvartalsvisa observationer.

Certifikatet är baserat på nivån för den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Följande villkor gäller vid ett observationsdatum: 

  • Om nivån uppgår eller överstiger 100 procent av startkurs: Instrumentet förfaller i förtid. Investeraren erhåller kupong samt 100 procent av investeringsbeloppet. 
  • Om nivån understiger 100 procent, men uppgår till eller överstiger 75 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar kupong och löper vidare till nästa observation. 
  • Om nivån understiger 75 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet löper vidare till nästa år. 
  • Om nivån understiger 50 procent av startkurs på den sista observationen: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet förfaller. Värdepappret kan likställas med en direktinvestering i den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Hela investeringsbeloppet kan således gå förlorat.

Kuponger

ObservationUtbetalningFörtida förfallKupong
2012-06-082012-06-22Nej4,75 %
2012-09-082012-09-22Nej4,75 %
2012-12-082012-12-22Nej4,75 %
2013-03-082013-03-22Nej4,75 %
2013-06-082013-06-22NejNej
2013-09-082013-09-22NejNej
2013-12-022013-12-22NejNej
2014-03-082014-03-22NejNej
2014-06-082014-06-22NejNej
2014-09-082014-09-22Nej4,75 %
2014-12-082014-12-22NejNej
2015-03-082015-03-22NejNej
2015-06-082015-06-22NejNej
2015-09-082015-09-22NejNej
2015-12-082015-12-22NejNej
2016-03-082016-03-22NejNej
2016-06-082016-06-22NejNej
2016-09-082016-09-22NejNej
2016-12-082016-12-22NejNej
2017-03-082017-03-22  

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Kupong4,75 %
ISINSE0004391597
Teckningskurs100 %
Startdatum2012-03-08
Slutdatum2017-03-08
Återbetalningsdag2017-03-22
Riskbarriär (kursfallsskydd)50 %
Kupongbarriär75 %
Förfallobarriär100 %
BörskodAC17BRIC7CNDA
EmittentNORDEA BANK FINLAND ABP
Emittentens ratingAA-

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Brasilien100,00 %68,02035,940-47,16 %
Indien100,00 %19,75020,9806,23 %
Kina100,00 %11 168,5009 787,340-12,37 %
Ryssland100,00 %1 887,0101 336,620-29,17 %
Korgutveckling0,00 %0,0000,000-20,62 %

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

MätpunktBrasilienIndienKinaRyssland
2012-03-08100 %100 %100 %100 %
2012-06-08100 %100 %100 %100 %
2012-09-08100 %100 %100 %100 %
2012-12-08100 %100 %100 %100 %
2013-03-08100 %100 %100 %100 %
2013-06-08100 %100 %100 %100 %
2013-09-08100 %100 %100 %100 %
2013-12-02100 %100 %100 %100 %
2014-03-08100 %100 %100 %100 %
2014-06-08100 %100 %100 %100 %
2014-09-08100 %100 %100 %100 %
2014-12-08100 %100 %100 %100 %
2015-03-08100 %100 %100 %100 %
2015-06-08100 %100 %100 %100 %
2015-09-08100 %100 %100 %100 %
2015-12-08100 %100 %100 %100 %
2016-03-08100 %100 %100 %100 %
2016-06-08100 %100 %100 %100 %
2016-09-08100 %100 %100 %100 %
2016-12-08100 %100 %100 %100 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.