BRIC Autocall Plus/Minus 16

  • Köp 88,50 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 100,00 %
  • Utveckling underliggande -45,47 %
  • Utbetalda kuponger 37,10 %
BRIC Autocall Plus/Minus 16
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

BRIC Autocall Plus/Minus 16

BRIC Autocall Plus/Minus 16 erbjuder exponering mot tillväxtmarknaderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, med möjlighet till avkastning vid positiv, oförändrad eller viss negativ marknadsutveckling. Certifikatet har kvartalsvisa observationer.

Certifikatet är baserat på nivån för den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Följande villkor gäller vid ett observationsdatum: 

  • Om nivån uppgår eller överstiger 100 procent av startkurs: Instrumentet förfaller i förtid. Investeraren erhåller kupong samt 100 procent av investeringsbeloppet. 
  • Om nivån understiger 100 procent, men uppgår till eller överstiger 75 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar kupong och löper vidare till nästa observation. 
  • Om nivån understiger 75 procent av startkurs: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet löper vidare till nästa år. 
  • Om nivån understiger 50 procent av startkurs på den sista observationen: Instrumentet utbetalar ingen kupong och certifikatet förfaller. Värdepappret kan likställas med en direktinvestering i den underliggande marknad som har utvecklats sämst. Hela investeringsbeloppet kan således gå förlorat.

Kuponger

ObservationUtbetalningFörtida förfallKupong
2012-04-262012-05-21Nej5,30 %
2012-07-262012-08-16Nej5,30 %
2012-10-262012-11-16Nej5,30 %
2013-01-282013-02-18Nej5,30 %
2013-04-262013-05-21Nej5,30 %
2013-07-262013-08-16NejNej
2013-10-282013-11-18Nej5,30 %
2014-01-272014-02-17NejNej
2014-04-282014-05-20NejNej
2014-07-282014-08-18Nej5,30 %
2014-10-272014-11-17NejNej
2015-01-262015-02-16NejNej
2015-04-272015-05-20NejNej
2015-07-272015-08-17NejNej
2015-10-262015-11-16NejNej
2016-01-262016-02-16NejNej
2016-04-262016-05-18NejNej
2016-07-262016-08-16NejNej
2016-10-262016-11-16NejNej
2017-01-262017-02-16  

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Kupong5,30 %
ISINGB00B6XWVX43
Teckningskurs100 %
Startdatum2012-01-26
Slutdatum2017-01-26
Återbetalningsdag2017-02-16
Riskbarriär (kursfallsskydd)50 %
Kupongbarriär75 %
Förfallobarriär100 %
BörskodAC16BRIC7ABARC
EmittentBARCLAYS BANK PLC
Emittentens ratingA-

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Brasilien100,00 %65,91035,940-45,47 %
Indien100,00 %19,22020,9809,16 %
Kina100,00 %11 416,8809 787,340-14,27 %
Ryssland100,00 %1 733,8801 336,620-22,91 %
Korgutveckling0,00 %0,0000,000-18,37 %

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

MätpunktBrasilienIndienKinaRyssland
2012-01-26100 %100 %100 %100 %
2012-04-26100 %100 %100 %100 %
2012-07-26100 %100 %100 %100 %
2012-10-26100 %100 %100 %100 %
2013-01-28100 %100 %100 %100 %
2013-04-26100 %100 %100 %100 %
2013-07-26100 %100 %100 %100 %
2013-10-28100 %100 %100 %100 %
2014-01-27100 %100 %100 %100 %
2014-04-28100 %100 %100 %100 %
2014-07-28100 %100 %100 %100 %
2014-10-27100 %100 %100 %100 %
2015-01-26100 %100 %100 %100 %
2015-04-27100 %100 %100 %100 %
2015-07-27100 %100 %100 %100 %
2015-10-26100 %100 %100 %100 %
2016-01-26100 %100 %100 %100 %
2016-04-26100 %100 %100 %100 %
2016-07-26100 %100 %100 %100 %
2016-10-26100 %100 %100 %100 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.