AIO Kalenderstrategi Sverige 9

  • Köp 97,30 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 100,00 %
  • Utveckling underliggande -11,88 %
AIO Kalenderstrategi Sverige 9
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

AIO Kalenderstrategi Sverige 9

Aktieindexobligation Kalenderstrategi Sverige 9 ger en exponering mot en investeringsstrategi i Stockholmsbörsen som utnyttjar marknadens historiska tendens att utvecklas starkt kring månadsskiften för att skapa hög avkastning.

Avkastningen beror på två faktorer:

  • Strategiutvecklingen - den procentuella skillnaden mellan slutkurs och startkurs för kalenderstrategin. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av stängningskurserna för underliggande index på genomsnittsdagarna.
  • Deltagandegraden - Den faktor som multipliceras med strategiavkastningen för att ge avkastning i placeringen. 

 

 Placeringen är 100% kapitalskyddad.

Genomsnittning / slutmätpunkter

MätpunktKalenderstrategiUtveckling
2012-06-251 463,43 

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Deltagandegrad110 %
ISINSE0004575280
Teckningskurs100 %
Startdatum2012-06-25
Slutdatum2017-06-08
Återbetalningsdag2017-07-03
Återbetalningsskydd100 %
BörskodBARC KST 9
EmittentBARCLAYS BANK PLC
Emittentens ratingA-

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Kalenderstrategi100,00 %1 463,4301 289,520-11,88 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.