AIO Kalenderstrategi Sverige 13

  • Köp 98,05 %
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 100,00 %
  • Utveckling underliggande -24,11 %
AIO Kalenderstrategi Sverige 13
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

AIO Kalenderstrategi Sverige 13

Aktieindexobligation Kalenderstrategi Sverige 13 ger en exponering mot en investeringsstrategi i Stockholmsbörsen som utnyttjar marknadens historiska tendens att utvecklas starkt kring månadsskiften för att skapa hög avkastning.

Avkastningen beror på två faktorer:

  • Strategiutvecklingen - den procentuella skillnaden mellan slutkurs och startkurs för kalenderstrategin. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av stängningskurserna för underliggande index på genomsnittsdagarna.
  • Deltagandegraden - Den faktor som multipliceras med strategiavkastningen för att ge avkastning i placeringen. 

 

 Placeringen är 100% kapitalskyddad.

Genomsnittning / slutmätpunkter

MätpunktKalenderstrategiUtveckling
2013-03-221 699,29 

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
Deltagandegrad100 %
ISINSE0005033172
Teckningskurs100 %
Startdatum2013-03-22
Slutdatum2018-03-22
Återbetalningsdag2018-03-28
Återbetalningsskydd100 %
BörskodRBS KST 13
EmittentTHE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.
Emittentens ratingA

Utveckling underliggande tillgångar

TillgångViktStartvärdeAktuellt värdeUtveckling
Kalenderstrategi100,00 %1 699,2901 289,520-24,11 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.