3D Printing Express

  • Köp 9 230,00 SEK
  • Sälj
  • Teoretiskt slutvärde 10 000,00 SEK
  • Utveckling underliggande -8,39 %
3D Printing Express
Kurserna som redovisas för varje strukturerad investering är fördröjda börspriser och därmed att betraktas som indikativa. Felaktigheter kan förekomma i den information som presenteras på www.carnegie.se/strukturerade-investeringar och användande av denna information sker på eget ansvar.

3D Printing Express

3D Printing Express erbjuder exponering mot fyra likaviktade bolag inriktade på 3D-printing.

Avkastningen beror på följande faktorer:

  • Antal Kredithändelser – Konkurs eller betalningsinställelse är exempel på Kredithändelser som påverkar Slututbetalningen negativt. Om ej fler än 15 Kredithändelser inträffar under Exponeringstiden utbetalas hela Investeringsbeloppet på Återbetalningsdagen. För varje Kredithändelse som inträffar, utöver de 15 första, under Exponeringstiden minskar Slututbetalningen med 5 procentenheter.
  • Aktiekorgsavkastning – Aktiekorgsavkastningen definieras som den procentuella rörelsen för Aktiekorgen, med beaktande av relevant Startkurs, Slutkurs och viktning av underliggande Aktier. Slutkursen bestäms som ett medelvärde av Stängningskurserna för Aktiekorgen kvartalsvis de sista två åren av Exponeringstiden (9 Genomsnittsdagar).
  • Valutafaktorn - Valutafaktorn definieras som växelkursen mellan amerikansk dollar (USD) och svenska kronor (SEK) dagen efter sista dagen av Exponeringstiden dividerat med växelkursen mellan USD och SEK dagen före Startdagen. En stärkt USD kommer att gynna produktens avkastning medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt.

Kredithändelser: Caesars Entertainment Operating Co Inc., Sabine Oil & Gas Corp., RS Legacy Corp., Texas Competitive Electric Holding Co LLC, iHeart Communications.

Fakta om värdepappret

Börspost10 000
ISINSE0005398120
Teckningskurs100 %
Startdatum2013-12-19
Slutdatum2018-12-20
Återbetalningsdag2019-01-18
BörskodICCDX3DP8LSHB
EmittentHANDELSBANKEN
Emittentens rating 
Kreditfaktor5 %
Skydd för kredithändelser15
Antal kredithändelser5

Viktning av underliggande tillgångar

Visa historik

Mätpunkt3D SystemsAutodeskDassault SystemsStratasys
2013-12-1925 %25 %25 %25 %
2016-12-3125 %25 %25 %25 %

Kurs för datum

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.