Portföljen Alternativa investeringar

Portföljen Alternativa investeringar strävar efter att generera avkastning oberoende av utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Portföljen arbetar för att åstadkomma en utjämnande effekt, och utgör därmed ett bra komplement för att minska risken i en väl sammanvägd investeringsförvaltning av aktier och räntor. Ett viktigt inslag i portföljen är globala hedgefonder.

Fondfakta

Startdatum 2017-09-27
Maximal Förvaltningsavgift per år, % 1,49 + avgift i underliggande fonder 
Minsta första insättning SEK 10 000 
Förvaltare Johan voss-Schrader
Basvaluta SEK

Kurser per 2017-10-30

NAV (IA2) 100,53
NAV (IA3) 100,00
NAV (IA0) 100,00
NAV (IA1) 100,00
NAV (IA4) 100,00
NAV (IA5) 100,00
NAV (ID0) 100,00
NAV (ID1) 100,00
NAV (ID2) 100,12
NAV (ID3) 100,12
NAV (ID4) 100,00
NAV (ID5) 100,00
NAV (RA1) 100,00
NAV (RA2) 100,00
NAV (RA3) 100,57
NAV (RA4) 100,12
NAV (RA5) 100,00
© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.