Kapitalförvaltning ur ett livsperspektiv

Carnegie har arbetat med pengar i över 200 år, de senaste 100 som finansiell aktör. Idag är vi den traditionella storbankens motpol. Vi tror inte på standardiserade sparprodukter, snarlikt fondutbud och en förvaltningsstrategi som delar in mänskligheten i tre delar, de hög-, medel eller lågriskbenägna.

Livet och pengarna är den eviga frågan. De lever i symbios och är allt som oftast varandras förutsättning. Ändå talar de stora bankerna, finansiella rådgivare och mäklare inte alltid om livet.

En marknadsundersökning visar att nära hälften av private banking-kunderna aldrig har talat med sin rådgivare om vad förmögenheten ska användas till. Det är en för låg siffra, som vi vill vara med och höja. Carnegie vänder sig nämligen till dig som både har ett kapital att förvalta och ett liv att ta hand om.

Ditt kapital ges olika uppgifter

Vi är en bank som arbetar med förmögenhetsförvaltning ur ett livsperspektiv. Det betyder att vi tror på långsiktiga investeringar – där hela ditt kapital ges olika uppgifter under olika tidsrymder för att tillsammans bygga bättre och säkrare tillväxt.

Det är här livet kommer in. Livet är en effektiv morot för pengar. Vet du vad dina pengar ska ge dig i livet så har du både mål och tidsplan. Med den kartan i handen kan vi tillsammans göra rätt vägval och dra upp en personlig färdplan som tar dig dit du vill.


Välkommen till Carnegie Private Banking, en bank med lång erfarenhet och kort avstånd till sina kunder. Vi vet att pengar, även riktigt mycket pengar, bara är en del av livet. Engagerat och med ett gediget kunnande förvaltar vi förmögenheter. Alltid med fokus på resultatet.

BLI KUND  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.