Stiftelser och institutioner

Under decennier har vi haft glädjen att förvalta kapital åt ett antal stiftelser samt mindre och medelstora institutioner. Vår flexibla organisation, tillsammans med kvalitet och expertis i alla delar har gjort oss till ett förstahandsval.

Carnegies historia är intimt sammanflätad med stiftelsetanken. Grundaren David Carnegie Sr. lämnade över till brorsonen David Carnegie Jr. och Oscar Ekman, som båda var stora filantroper och avsatte betydande medel till allmännyttiga ändamål genom stiftelser som förvaltades och administrerades av den fondkommissionär som sedermera skulle återta bolagsnamnet Carnegie.

Vi arbetar med höga förväntningar

Stiftelse- och institutionsförvaltningen inom Carnegie tillhandahåller skräddarsydda lösningar med hänsyn till de regler och förutsättningar som gäller för varje organisation. Du får den kapitalförvaltning som svarar mot stiftelsens krav och önskemål. Förvaltningen genomsyras av långsiktighet och uthållighet, noggrant utvalda placeringar, ofta låg omsättningshastighet och fokus på uthållig avkastning. Denna filosofi har väglett oss under många år med mycket goda resultat.

Mer än bara kapitalförvaltning

En framgångsrik stiftelseförvaltning kräver mer än bara kapitalförvaltning. Carnegie erbjuder ett brett utbud av juridiska och administrativa tjänster för stiftelser som så önskar. Våra medarbetare är experter på stiftelseadministration med mångårig erfarenhet av civilrätt, skatterätt och den praxis som utvecklats inom området. Det garanterar kvalitet, kontinuitet och stabilitet. Läs mer om vår juridiska och administrativa kompetens om stiftelser här

Exempel på våra tjänster

  • Stiftelserådgivning
  • Bildande av stiftelse
  • Anpassad kapitalförvaltning
  • Rådgivning inom civil- och skatterätt
  • Administrationstjänster 

BOKA ETT MÖTE  

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.