Carnegie Social Initiative

Carnegies medarbetare har bidragit till att mer än 10 000 utsatta barn och ungdomar i Uganda, Indien och Baltikum fått möjlighet att skapa sig en bättre framtid. Insatserna görs genom den ideella föreningen Carnegie Social Initiative.

Carnegie Social Initiative är en ideell förening som startades år 2002, som stödjer sociala entreprenörer runt om i världen med målet att ge utsatta barn och ungdomar en bättre framtid. Carnegies medarbetare stödjer Carnegie Social Initiative genom att avstå en del av sin lön varje månad. Carnegie står för alla kostnader till administration och projektutvärdering. De senaste åren har nästan en miljon kronor årligen gått direkt in i projekten som Carnegie och medarbetarna stödjer.

I dagsläget är det cirka 30 procent av våra medarbetare som varje månad ger ekonomiskt stöd till Carnegie Social Initiative. Under de senaste femton åren har Carnegies medarbetare bidragit till att över 10 000 barn och ungdomar runt om i världen har fått möjlighet att förbättra sina framtidsutsikter.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. Alla rättigheter är reserverade.