Samarbejdspartnere

Carnegie samarbejder med en række investeringsforeninger, der tilsammen tilbyder et bredt spektrum af aktie-, obligations- og pengemarkedsafdelinger.

I nogle tilfælde modtager Carnegie provision ved formidling af investeringsforeningsbeviser.

Provisionerne er angivet i procent og fremgår af nedenstående tabel.

Samarbejdspartnere Tegningsprovision Beholdningsprovision
Aberdeen Global 1,00 0,30 - 0,53
C WorldWide 0,75 0,75 - 0,88
CIF NEF 0,50 -
Danske Invest - 0,20 - 0,80
Danske Invest Select - 0,20 - 0,80
JP Morgan 1,00 0,4 - 1,00
Jyske Invest - 0,20 - 0,75
Jyske Invest Int. - 0,25 - 0,75
Maj Invest 0,75 0,75
Morgan Stanley 0,75 0,56
Multi Manager Invest - 0,40-0,75
Nordea Invest - 0,20-0,80
Nykredit Invest - 0,10-0,75
Schroders - 0,63
SEB Invest 1,00 0,20-0,75
SKAGEN AS - 0,25- 0,50
Sparinvest 1,00-1,25 0,10 - 0,75
Sydinvest - 0,05 - 0,90
T.Rowe Price 1,00 0,50-1,00
UBS - 0,60-0,82


Tegningsprovision modtages ved kundens køb af investeringsbeviser og beregnes som en procentsats af købets kursværdi.

Beholdningsprovision beregnes som en procentsats af beholdningens kursværdi. Hvor satserne er angivet som et interval, gælder forskellige satser for de enkelte afdelinger af den pågældende investeringsforening.

Øvrige samarbejdspartnere
På CHI-X opnår Carnegie (ligesom andre prisstillere) en rabat på 0,20 bps, når ordre effektueres på basis af bankens allerede indlagte udbud/bud priser.

For kunder, som henvises af Dansk Finansvejledning modtager Dansk Finansvejledning en formidlingsprovision på 25 procent.

Vil du vide mere om Carnegies samarbejdspartnere, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

© Copyright Carnegie Investment Bank AB 2017. All rights reserved.